Начална страница

бързи кредити

Какво са бързи кредити?

Бързи кредити са финансови средства, давани в малък размер и с кратък период на връщане. Съгласно законите на страната бързият кредит е вид потребителски заем, който се предлага от небанкови финансови институции. Регулирането на кредитирането е описано в Закона за потребителските кредити. В зависимост от типа финансов продукт бързият заем е възможно да предлага различни параметри като кредит до заплата – който обикновено се връща в срок от 15 до 30 дни. Друг вид заем от рода на бързите е безлихвен кредит. Той се погасява за даден период, в който върху изтеглените пари не се дължи лихва. Колкото по – висока е сумата, толкова по – дълъг е срока. Този род заеми най – често се отпускат онлайн. Заявявлението за бързи онлайн кредити е удобен начин за повишаване на разполагаемия доход и достъп до пари при нужда. В основата на бързите заеми са заложени максимално опростената процедура при отпускане и гъвкавост при връщане. Обезпечение не се изисква освен деклариране на трудови правоотношения или друг доход.

Какви са предимствата на бързите кредити?

бързи кредитиОсновните положителни черти на всички бързи заеми е облекчената схема по кандидатстване и краткия срок за вземане. Кредити онлайн подлежат на одобрение доста лесно и бързо, въпреки това обаче има и един не малък процент на отказани молби. Минималната формална част откъм предоставяне на документи и попълване на формуляри ги прави доста по – често използвани и предпочитани пред банковите заеми. Най – често изискваните документи са лична карта с данните на клиента и попълване на стандартен формуляр.
Много от институциите предлагащи бързи заеми имат бонус системи, с които се предлагат отстъпки и преференции за редовни потребители.

Лихвите и условията са добре описани и дават на клиента прозрачност при тегленето и погасителния план. Оскъпяването е видимо, условията – ясни и лесни за разбиране.

Каква сума може да се отпусне във вид на бързи кредити?

Максималните възможни суми по предлаганите от компаниите кредити онлайн варира, като оптималната стойност достига до около 5000 лв., но това зависи от конкретната фирма. Минималните и максималните стойности са доста относителни. Зависят най – вече от избраният вид финансов продукт, времето за връщане и политиката на конкретната компания за бързи заеми. В най – честия случай фирми, които даващи бързи кредити онлайн предлагат и калкулатори, в които клиентът да заложи исканата от него сума и да избере период на връщане. Така, ако резултатите са по неговия вкус и е съгласен с тях той може директно да заяви избрания продукт. В тези машини обикновено се калкулира цялата сума за връщане – исканият заем и лихвата.

Какви типове кредити може да се получат онлайн?

Кредитирането изцяло онлайн най – често е само за бързи заеми. При банковите заеми може да се заявява по интернет, но формалният договор се подписва в клон на институцията, както и сумата. Онлайн може да се вземе и стока на изплащане, но компанията избрана за такова потребителско кредитиране обикновено изисква физически подпис от клинта върху документите. При бързи кредити онлайн най – често се предлагат финансови продукти с бърза ликвидност – кратък срок и малка сума. Лихвата е фиксирана и ясно упомената, така че клиента отрано знае колко взема и връща.