Кредити без доказване на доход

В съвременния свят изплащането на кредит е нещо все по – често приемано за нормално. Много хора изплащат задължения от всякакъв характер – от ипотека до вноски по схема за изплащане на мобилен телефон. За да се получат стандартни заеми най – често се изискват документи, които да потвърдят, че кандидатът има регулярен доход, назначен е на трудов договор или разполага с други приходи. Един от относително все още непознатите за България видове са кредити без доказване на доход. Най – често се предлагат и отпускат бързи кредити без доказване на доход, като при тях целият ред е доста по – улеснена, отколкото банковата такава.

Какво представляват кредити без доказване на доход?

Най – общо кредити без доказване на доход се оферира и от компаниите за бързи заеми, и от банковите иниституции. Без доказване на доход значи, че искателят не е необходимо да е назначен на трудов договор и да има редовни плащания на заплата, пенсия или друго обезщетение. Вместо това се изисква само той да има постоянни приходи например от рента, издръжка, наем и други.

Лесно ли се одобряват исканията за кредит без доказване на доход?

Кандидатстването за получаване на кредит без доказване на доход и поръчител е най – разпространено сред фирмите за бързи кредити. Там единственото условие е искателят да докаже, че има някакви доходи, с които да гарантира, че може да си плаща заем – например работа като самонаето лице или на хонорар. Бързи кредити без доказване на доход са доста по – често ползвани от клиентите, защото при банковите такива процедурата е по – сложна. Обикновено процедурата е сравнително еднаква, но за необезпечени с доход заеми тя може да подлежи на по – щателно разглеждане. При бързите заеми най – често кандидатстването и получаването става онлайн, което е огромно улеснение за потребителите.

Предимства и недостатъци на кредитите без доказване на доход?

кредити без доказване на доходГлавното предимство на този вид заеми е възможността да се получат и от хора, които нямат постоянна работа, но имат нужда от средства. Удобно, особено в ситуациите когато кредитоискателят е например самонаето лице или пък работи на свободна професия, каквито все по – често се срещат в страната. Основният недостатък е задълбочената проверка, която въпреки че компаниите за бързи кредити и банките не споменават се прави както в Централния кредитен регистър, така и от други системи. Другата негативна страна, дори при вземане на бързи кредити без доказване на доход е лихвата, която се начислява върху заема, а тя най – често е по – висока от обикновената.

Каква сума може да се вземе при кредит без доказване на доход?

Най – високата сума за кредит без доказване на доход и поръчител варира сериозно в зависимост от компанията, която го дава. При банковите може да достигне до 10 хиляди лева, докато при фирмите за бързи кредити тези стойности са по – малки. Кредити без доказване на доход и поръчител най – често се вземат от фирмите, предлагащи бързи заеми. Там високата лихва играе ролята на осигуряване на заема и гарантиране за кредитора, че няма да загуби пари. А изтеглената сума варира от 100 до 1000 лева, в редки случай до 3000 лв., но зависи от финансовата институция и нейната преценка за надеждността за съответния клиент.